Main page - Wiki - Support - History
Version 0.0.6 Copyright

Sirdok


Obrázek na pozadí - © 2020 Russell Croman, http://www.rc-astro.com
Programování hry - Jirkov
Teoretická pomoc při vytváření hry - Psajkou